• Trang Chủ
 • Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 2 phút
 • Dự đoán Kqxs Hà Nam
 • Kqxs Yên Bái
 • Vị Trí:Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 2 phút > Kqxs Yên Bái > Cau Xsmb 24H Toàn bộ cổ phiếu của Houpa đã giảm số cổ phiếu của 36000 và rút hết cổ phiếu ra ngoài khoảng 480910

  Cau Xsmb 24H Toàn bộ cổ phiếu của Houpa đã giảm số cổ phiếu của 36000 và rút hết cổ phiếu ra ngoài khoảng 480910

  Cập Nhật:2022-07-31 15:02    Lượt Xem:109

  Cau Xsmb 24H Toàn bộ cổ phiếu của Houpa đã giảm số cổ phiếu của 36000 và rút hết cổ phiếu ra ngoài khoảng 480910

  Trong tháng Tư Một, cổ phiếu Houpu (30071) vừa tuyên bố rằng các cổ đông của công ty, Trung Nguyên, Ngô Jun và Hồ Quảng cáo đã giảm cổ phần 36000 của công ty trong một giao dịch thầu tập trung. Giá trị giảm giá trị là 12.002-14 yuan (cổ phiếu), với một s ố tiền mặt tổng từ khoảng 4800 yucan. Description Description Theo thông báo nàyCau Xsmb 24H, Chung Tiêu, Wu Jun và Hồ Quảng cáo sở hữu cổ phiếu 50000, 24000 cổ phần và 70000 cổ phần trước khi giảm. họ có cổ phần 3500, 18000 cổ phần và 2500 cổ phần, kế to án phần 0.0006 cao. và 0.0044=. và 0.04=. của tổng cổ phần cổ phần cổ phiếu. Description The Honey Honey that the company's 2020 nổi tiếng là that the company's net lợi nhuận nhuận được phân chia cho cổ đông of listed company in 2020 was-165.7335 triệu yuan, chuyển từ lãi thành lỗ trong cùng một thời kỳ năm ngoái. Description Theo dữ liệu của {0)}digbei.com, việc kinh doanh của Hạo be bao gồm năm lĩnh vực, gồm việc s ản xuất thiết bị, thiết kế kỹ thuật, hoạt động khí, mạng vật, và dịch vụ kỹ thuật. Description Không, không. Description

  Trang Sau:Không còn nữa