• Trang Chủ
 • Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 2 phút
 • Dự đoán Kqxs Hà Nam
 • Kqxs Yên Bái
 • Vị Trí:Soi cầu Xổ số Siêu Tốc 2 phút > Dự đoán Kqxs Hà Nam > Ss Mien Nam Thực hiện tiết kiệm

  Ss Mien Nam Thực hiện tiết kiệm

  Cập Nhật:2022-07-16 12:08    Lượt Xem:78

  Ss Mien Nam Thực hiện tiết kiệm

  Dừng lại Description Hello, Tôi là Lương Đường. Description Những sinh viên muốn theo đuổi một kinh nghiệm đọc tốt hơn có thể nhắp vào \ Định dạng tự động Dễ dàng hơn chuột, ngay lần đầu tiên nhìn, khái niệm này có vẻ hơi khó xử. Thực tế, nó rất đơn giản. Nó đề cập rằng độ bền vững của các biến được tuyên bố trong định nghĩa là tự động: chúng được tạo ra khi chương trình bắt đầu thực hiện chức năng hay khối mã mà chúng thuộc về, và bộ nhớ mà chúng dùng được tiết lộ khi thực hiện chức năng hay khối mã. Description Theo mặc địnhSs Mien Nam, các biến số chúng tôi khai trong hàm và các tham số của hàm được tự động cất giữ và bền bỉ. Nó có chức năng cục bộ và không có kết nối. Description The linkabable here miêu tả how names are share between various units. Tên với kết cấu ngoại giao có thể được chia sẻ giữa các tập tinSs Mien Nam, and names with internal linkable can only be share by chức năng in one car. Tên của các biến số tự động không có liên kết, tức là, chúng không thể được chia sẻ. Description Đoạn này là một mô t ả chuyên nghiệp, không quan trọng nếu bạn không hiểu nó. Chỉ cần hiểu, nó là, nếu chúng ta tuyên bố một chữ năng A trong toàn bộ phẩm lớn và bản biểu cũng là một trong bài kiểm tra hàm. Hai người hoàn toàn độc lập với nhau và không ảnh hưởng gì đến nhau, bởi vì họ chỉ có thể được dùng trong chức năng tuyên bố nó. Description Khi chương trình thực hiện chức năng thử, một trong thử được tạo ra. Khi thực hiện thử ra kết thúc, một sẽ bị phá hủy. Description Thực tế, phân chia tối thiểu của phạm vi các biến số không phải là một hàm, mà là một khối mã. Phạm vi của các biến chúng ta tạo trong khối mã chỉ là khối mã hiện thời. Ví dụ như: 2 Mục lục: color yêu tinh tinh tinh tinh tinh tinh;% 2nbsp;ng% 2h2nbsp;a% 2nbsp;4;% 2hnbsp;% 2hnbsp;% 2hnbsp;;% 2hhiểu;% 2hcài; tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh;% 2h2h2nbsp;;;;;;; 2h2hcài viên viên viên viên tinh tinh tinh tinh tinh;;;;;;;;;;;;;;; 2h2hcài viên viên viên viên viên viên viên viên viên trên viên viên viên tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh;; tinh tinh tinh tinh ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm ngắm 2benhiểu;% 2Yeah; Dừng Chúng tôi xác định một biến A và một biến B trong hàm chính, nhưng vị trí của hai biến số này khác nhau. B được xác định trong một khối mã (khối mã được đại diện bởi các trụ xoắn. Ví dụ, phạm vi của nó là toàn bộ hàm chính, còn B chỉ có tác dụng với các trụ xoắn ốc. Description Nó thực sự thú vị hơn là mật mã sau: Mục lục: color tha tha tha tha tha viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích, và và và và và và viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên thích thích thích thích thú thú thú thú thú thú thú thú, chứ chứ chứ chứ chứ chứ chứ bao bao bao bao bao viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên, và và và và và và và và và và và và và và và và bao bao bao bao bao bao bao bao bao viên viên viên viên viên viên viên viên viên viên, chứ chứ chứ chứ chứ yêu thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thích thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú thú, và và và và sp;% 2hnbsp;% 2hcài;% 2nbsp;% 2hcài;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; viên 2Nsp;;; viên 2hcài; a% 2Ngài;; viên 26cài;;; viên 26lult;;;;;;; viên viên tinh; tinh tinh tinh;;;;;;;; viên 26cài; viên viên tinh;; viên viên tinh tinh tinh;; tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh; tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh; tinh tinh tinh tinh; tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh; tinh tinh tinh tinh tinh tinh 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; cout% 2nbsp;% 2lLanguage 2lLanguage 2Yeah; một% phù dâu; 2lLanguage 2lLanguage 2Yeah; cuối; 2benhiểu;% 2Yeah; Dừng The câu trả lời is that kết quả are 5 và 4. Tại sao? Description Bời vì cả các biến nội trong và bên ngoài có một biến là a, người soạn thảo giấu định nghĩa bên ngoài khi thực hiện mã nội bộ. Khi chương trình rời khỏi khối mã, định nghĩa bên ngoài sẽ được khôi phục. Description This article is reproducted from the wechat official account \ Dừng lại Nói ra thì, Description